سرهنگ قدیر مصرخانی  فرمانده انتظامی شهرستان قوچان گفت: کارآگاهان پلیس آگاهی فرد ۲۷ ساله‌ای را در عملیاتی ضربتی دستگیر و مقدار ۲۵ میلیون ریال اسکانس ۱۰۰ هزار ریالی جعلی را از او کشف کردند.

وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی بهمراجع قضائی معرفی شد.