من که فرزند این سرزمینم

پس بگو من چرا خوش نشینم؟

من باید الان اون بالا باشم

پشت میز ریاست بشینم

کشورم، بود مملو از مسئولِ شیشلیک خوار

هر کدوم، می گیرند حقوقشونو چندین بار

برپا بود جشن حافظ، ای وزیرِ ارشادِ ملتِ ما

از اون طرف لغو کنسرت، شده مهم برا ملتِ ما

مستدام، بود کرسنت و حقوقِ بی پایان

حرفشون، بود مثل همیشه وی کن نات