از تمامِ دارایی ها
یکی دو گلدانِ شمعدانی دارم
یک جفت ماهیِ سرخ دارم
دوچرخه ای یادگارِ پدربزرگ
یک مداد دندان زده
چندتایی شعر
و تا دلت بخواهد
دوستت دارم
«حمید جدیدی»