از امشب کار من بی‌تابی و حیرونیه، دنیا! 

 چشامُ آب زدم، اما هنوزم خونیه، دنیا 

عزاس یا عیده؟ مهمونا می‌خندن یا که می‌گریَن؟ 

 فقط اینُ میدونم تو دلم مهمونیه، دنیا 

همه میبینن این حال منُ، اما کسی جز تُ 

نمی‌دونه چرا حال و هوام بارونیه، دنیا 

دلم صدبار شکسته؛ خب تُ هم راحت بزن بشکن 

تو بازار دِلا ارزونیه... ارزونیه... دنیا 

 بیا و شعر آخر رو بخون -شعر جدایی رُ

 از اون شعرا که با شادی اونو می‌خونیه، دنیا 

 تُ دنیای منی. من دیشبم اینو بهت گفتم 

 مگه دل کندن از دنیا به این آسونیه؟ دنیا... 

 #جواد_شیخ_الاسلامی -