مدت زمان: 2 دقیقه 2 ثانیه 

دریافت
حجم: 6.23 مگابایت

 رهبرانقلاب: طلوع خورشیدِ حق و عدل در پایان این شب ظلمانی قطعی است.