دعواشو ما می کنیم و کیفشو اونا می کنن.

ان شالله ۲۸ اردیبهشت معلوم میشه که کی کاندید میمونه و کی انصارف  میده.

اون از جلیلی خودخواه که هنوز از جمنا اعلام حمایت نکرده.
اون از میر سلیم که هم با جمنا است و هم نیست.
اون از فتاح و رئیسی که نباید بیان وسط، چون جایی که الان هستند بهشون نیاز دارند.
اینم از احمدی نژاد که پا برهنه دوید وسط انتخابات
البته، بیاییم یکم هم به احمدی نژاد حق بدبم، چون آزادیشو ازش گرفتیم، هم سر انتخاب معاون اولش،‌هم سر عزل و نصب وزیر اطلاعاتش، الان هم سر کاندید شدنش.
بنده در دو انتخابات ۸۴ و ۸۸ به این برادر مومن و انقلابی رای دادم و اگر لازم باسه باز هم به ایشون رای میدم.
ان شالله ۲۸ اردیبهشت، روزِ تفکر ملت.
......................

Yaminpour:
📝درباره ماجراهای احمدی نژاد 

🔹بسیاری از پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ۱۳۸۴ می گفتند او روزی مقابل رهبری می ایستد!
در مملکت ما چقدر پیشگو و نوسترآداموس هست؟! 

🔹هرقدر پیشتر می آمدیم این پیشگویی ها کینه توزانه تر می شد. حتی گروهی در سال ۸۸ خودشان ضد ولایت شدند که اثبات کنند احمدی نژاد ضد ولایت است!

🔹من نام این پیشگویی ها را "پیشگویی های تحقق یابنده" می گذارم. در واقع اینها پیشگویی نیست بلکه نقشه و طراحی است. مثلا اگر کسی نامه بی سلام و تحیت می نویسد و رهبری را از فتنه می ترساند، فتنه را پیشگویی نمی کند، بلکه فتنه را خلق می کند.

🔹حالا آنهایی که در برابر هتک حیثیت و حرمت نظام و انقلاب دم برنیاوردند و استنصار رهبری را با سکوت و چند پهلویی پاسخ دادند، امروز هلهله می کنند که دیدید ما بهتر از احمدی نژاد بودیم؟! 

🔹همانطور که حب احمدی نژاد بسیاری را کور و کر کرده، "بغض" او هم جماعتی را کور و کر کرده است. اینها سالهاست منتظر تحقق پیشگویی های تحقق یابنده ی خود هستند؛ نه برای انتقام از احمدی نژاد که برای انتقام از رهبری.

🔹آیا این مدعیان شناخت و بصیرت شان بیش از رهبر معظم انقلاب است؟! خیر. ولی مواجه ی رهبری از جنس دیگری است. او به انتظار سقوط دیگران نیست؛ آنچنانکه شش ماه پیش هم از باب "النصیحه للمومن" و دلسوزی برای برادر مومن، احمدی نژاد را از حضور در انتخابات نهی کرد تا کمتر ضرر کند. 

🔶حالا می ماند که احمدی نژاد در مسیر ظن ناصح دلسوزش قدم بر دارد یا آنچنان که تا به حال کرده، در زمین مین گذاری شده ی پیشگویی های تحقق یابنده!

#وحید_یامین_پور
@yaminpour