سلام

تلگرام، بد تنبل کرده ما رو، به هر مطلب خوبی که بر بخورم یا میزارم تو کانال یا برای بقیه از طریق تلگرام می فرستمش، حال و حوصله ی آپلود کردن هم ندارم، 

بلاگ بیان هم یه عیبی که داره اینه که ملت فقط می تونن آخرین مطلب رو ببینن، برای همین دیگه نمیشه در طول روز دو سه تا مطلب گذاشت، چون مطالب ما قبل آخر می سوزن و خونده نمیشن...