رهبرانقلاب، صبح امروز در دیدار مردم آذربایجان شرقی:

امسال 22بهمن برای کشور آبرو شد؛ بنده زبانم قاصر است از اینکه ازملت تشکر کنم؛ خدا راباید شکر کرد. این نسل سوم و چهارم انقلاب است که مقابل دشمن می ایستد و حرف خود را میزند/ 

مسئولین، این حضور مردمی را به حساب گلایه نداشتن آنها از فعالیتهای ما مسئولین نگذارند؛ مردم گله مندند؛ مردم با تبعیض و کم کاری و بی اعتنایی به مشکلات، میانه ای ندارند.


رهبر انقلاب، صبح امروز:

یک عده ای تعبیر «آشتی ملی» را میگویند؛ اینها به نظر من معنی ندارد؛ مردم با هم متحدند؛ چرا میگویید آشتی؟ مگر مردم با هم قهرند؟ بله، مردم با آن کسانی که روز عاشورا آمدند وسط خیابان و با قساوت و بی حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند و کتک زدند، قهرند و آشتی هم نمیکنند.


رهبرانقلاب: آخر سالِ «اقتصاد مقاومتی؛اقدام و عمل» است و مسئولین باید نشان دهند برای اقدام وعمل چه کرده اند؛ نگویند باید چنین بشود، بگویند چنین شد. نمیشود گلایه های مردم را نادیده گرفت؛ مسئله گرانی و بیکاری و رکود مهم است؛ مسئولین باید تلاش کنند/ 

امروز دشمن سعی دارد به اقتصاد کشور فشاربیاورد تامردم دچارمشکل شده و دلزده بشوند.


رهبرانقلاب: یکی از ترفندهای دشمن این است که مدام تهدید میکنند به جنگ؛ اینکه گزینه نظامی روی میز است. آن مسئول اروپایی به مسئولین ما میگوید اگر برجام نبود، جنگ در ایران حتمی بود؛ دروغ محض! چرا میگویند جنگ؟ چون ذهن متوجه بشود به جنگ/ 

جنگ واقعی، جنگ اقتصادی و تحریم و گرفتن عرصه کار و فعالیت و فناوری در کشور است؛ جنگ واقعی، جنگ فرهنگی است؛ ما را به جنگ نظامی متوجه میکنند تا از این غفلت کنیم.