برخی منابع آگاه به نقل از ‎رحمانی فضلی، از موافقت ‎روحانی با انتخاب ‎شیران خراسانی ؛ نماینده مردم ‎مشهد و کلات برای تصدی استانداری خراسان رضوی خبر داده اند. شنیده ها حاکی است، شیران خراسانی با درخواست دولت موافقت کرده است.