اوایل بازی بود که پایوت نگون بخت فرانسوی cr7 پرتغالی رو مصدوم کرد طوری که نه تنها از همان بازی بلکه ۵ هفته از فضای فوتبال دور بمونه و این آغازی بود بر ادب فشانی ایرانیان غیور این مرز و بوم که پایوت رو مورد لطف و عنایت خودشون قرار بدن ( هرچند با شیبی ملایم) و آتیش زیر این خاکستر رو عادل خان با تکرار جمله ی نباید به صفحه شخصی افراد رفت و توهین کرد ثانیه به ثانیه شعله ور تر کرد.

پ ن: به نظرم آدم بعضی اوقات سکوت کنه بهتره