به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: این حادثه ساعت 23 دیشب در کیلومتریک کشته در واژگونی خودرو در قوچان 15 جاده قوچان به فاروج در محل دوراهی یوسف آباد اتفاق افتاد.

سرهنگ هادی امیدوار افزود: در این سانحه، خودروی نیسان با گاردیل کنار جاده برخورد کرده بود.

وی گفت: علت این سانحه، خواب آلودگی و خستگی راننده بوده است.