ان شالله خادم الرضا در روز تولد امام رضا ( ۱۳ مرداد ) حکم ریاست جمهوری را از دستان پر برکت رهبر انقلاب خواهد گرفت.