عده ای از یک طرف می گویند که دولت احمدی نژاد دست آوردی نداشه و از طرف دیگر به حسن روحانی سگ صفت لعنت الله علیه می گویند که چرا دستاوردهای دولت احمدی نژاد را دوباره افتتاح می کند.

حقیقت کدام است؟