🚩بیان عیوب کالا هنگام معامله


🚙 آیا هنگام فروش ماشین باید تمام عیب و نقص های آن به خریدار گفته شود ودرصورتی که نگوییم معامله صحیح است؟

پاسخ:

✅ گفتن عیب واجب نیست، اما نباید عیب آن را مخفی کند یا دروغ بگوید و معامله صحیح است، ولی اگر مشتری عیب را نداند و بعد از معامله بفهمد، حق فسخ معامله را دارد.


🔸مس اسماء الهی و معصومین✅ مس اسما و صفات مخصوص ذات باری تعالی بدون وضو حرام است، و به احتیاط (واجب) نامهای انبیای عظام و ائمه‌ی معصومین (ع) نیز حکم نامهای خداوند متعال را دارد.


✅ مس ضمیرهایی که به ذات باری تعالی بر می‌گردند، مثل ضمیر جمله‌ی«بسمه تعالی» حکم لفظ جلاله «الله» را ندارد.


✅ نوشتن همزه و سه نقطه به صورت «ا…» به جای لفظ جلاله‌ی«الله» از نظر شرعی مانعی ندارد، و همزه و نقاط، حکم لفظ جلاله را ندارد و مس آن بدون وضو جایز است.


(رهبری، رساله آموزشی، ج1)


"ضامن افت قیمت ماشین در صورت تصادف"سؤال:

اینجانب تصادف کرده ام و مقصر بوده ام و بیمه پاسخگوی شخص مقابل بوده ولی ایشان از من بابت افت ماشین شکایت نموده اند. آیا بنده ضامن افت قیمت ماشین طرف مقابل هم هستم یا همان مبلغی که بیمه به عنوان خسارت میدهد کفایت میکند؟جواب:

ضامن تفاوت قیمت هستید.

--------------------


سؤالات شرعی خود را از طریق بیسفون به شماره‌ی زیر ارسال نمایید:


09397538843


ابتدا باید شماره را ذخیره کنید و سپس خصوصی پیام دهید.


"عمل به شرط ضمن عقد"


سؤال:

اگرشخصی زمینی رابه فردی بفروشد وشرط کندکه نباید به فلانی بفروشی، آیاشرط صحیح ونافذاست؟جواب:

باید طبق شرط عمل شود.


(رهبری، استفتاآت جدید)

--------------------


سؤالات شرعی خود را از طریق بیسفون به شماره‌ی زیر ارسال نمایید:


09397538843


ابتدا باید شماره را ذخیره کنید و سپس خصوصی پیام دهید.


"تخفیف گرفتن مسئول خرید"


سؤال:

من مسئول خرید شرکتی هستم در خرید هایی که انجام میدهم میتوانم تخفیف بگیرم ، آیا اگر تخفیفی از فروشنده بگیرم مبلغ تخفیف را می توانم خودم برداشت کنم؟جواب:

باید تخفیف را برای شرکت بگیرید اما جایز نیست آن را برای خود بردارید؛ و آنچه را که دریافت می کنید باید به شرکتی که مأمور خرید آن هستید تسلیم کنید.


"معامله با کودک"


سؤال:

خرید جنس از کودک پنج، شش ساله چه حکمی دارد؟ معیار چیست؟جواب:

در صورتی که کودک ممیز باشد، معامله در چیزهای مختصر از مواردی که روش معمول مردم بر آن جاری است، اشکال ندارد.


(رهبری، استفتاآت جدید)

---------------------


ارتباط با ما در بیسفون:

09397538843


زمان قمر در عقرب دی‌ماه:


امروز جمعه 3دی ساعت 18 تا دوشنبه ساعت 7صبح قمر در عقرب است.


مناسب است از امور ذیل بپرهیزید:1-اقدام برای بچه دار شدن(انعقاد نطفه)


2-مسافرت غیرضروری


3-خریدن منزل


4-انجام عقد ازدواج


5-افتتاح کسب و کار و تجارت


6-حجامت


7-تعیین و تغییر نام


8-انجام هر کار اساسی و سنگ بنای کارهای مهم.

-------------


انجام اعمال مذکور حرام نیست ولی مکروه است یعنی بهتر است ترک شود.

--------------


ارتباط با ما در بیسفون:

09397538843


🔸موالات در غسل لازم نیست!✅ شرایطی که برای وضو گفته میشود، مانند پاک بودن آب و غیر آن در غسل هم شرط است، ولی در غسل، شستشو از بالا به پایین لازم نیست.


✅ همچنین پی در پی شستن اعضای بدن لازم نیست، بلکه می‌تواند در وسط غسل، مدتی به کار دیگر بپردازد و سپس غسل را از همان محل که مانده است، ادامه دهد.

---------------------


ارتباط با ما در بیسفون:

0939-753-8843


«کانال نسیم احکام»