برای نخستین بار ،در منطقه شارک قوچان گونه وحشی و کمیاب 'بلبل خرما' مشاهده شد

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست قوچان گفت:این پرنده مقداری بزرگتر از بلبل ومشاهده  'بلبل خرما' برای نخستین باردر قوچانزیستگاه آن جنوب ایران تا جنوب عراق، شمال غرب هند و پاکستان است.

رحمان حسین زاده افزود: 170 گونه پرنده تاکنون در قوچان شناسایی شده اندکه بیشترین آمار مربوط به کبک، سهره و پرندگان کوچک است.

از 160 گونه پستاندار شناسایی شده در ایران 35 گونه جانوری در قوچان وجود دارد که بیشترین آنها قوچ، میش، کل بز، گراز، پلنگ، گربه پالاس و راسو است.