به نقل از مشرق: نایب رئیس خانه صنعت جوانان از هدررفت سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن مواد غذایی در کشور خبر داد و اشاره کرد که فعلاً حذف قیمت مصرف‌ کننده اجرا نمی‌شود.

.........

 پ ن: دست و جیغ و هورا