۱۰ سال پیش که خریدیمش اسمشو گذاشتین غزاله جون ( یه کارتون بود اسم شخصیت اصلیش غزاله جون بود، ما هم جوگیر اسم اونو رو عروسکه گذاشتیم خخخ) هر جایی می رفتیم اون رو هم با خوش می برد، یه جورایی شده بود خواهرزاده ام خخخ. کوچیک که بود چسب مایع رو خالی کرد رو سر و کله طفلی، هم مژه هاش کنده شد هم مثل کارگرهای معدن دست و صورتش سیاه شد خخخ، بعد مدتها از لای وسایل درش آوردیم تا بچه ها باهاش بازی کنن.