سلام

طرفدار کدوم جناح، حزب، مذهب، تیم و یا رنگی هستید؟

این طرفداری چقدر انتسابی بوده و چقدر اکتسابی؟

چقدر بر اساس تقلید کورکورانه بوده و چقدر بر اساس تحقیق و آگاهی؟

مثلا

چون برادرتون پرسپولیسی بوده شما هم از بچگی پرسپولیسی شدید یا نه؟

یا

چون پدرتون سنی بوده، شما هم از ابتدا سنی شدید؟

و یا

چون فلانی اصلاح طلب بوده شما هم اصلاح طلب شدید؟