چه شورای نگهبان گل و بلبلی داریم، به جای اینکه سخنگوش توی رسانه ملی اسم متخلفان انتخابات و نوع جرمشون رو ببره، به جای اینکه بگه از آخر روحانی چند درصد رای آورده و آیت الله رئیسی چند درصد، فقط پاس گل میده به وزارت کشورت متخلف حسن روحانی که اونم بگه هیچ تخلفی نبوده و انتخابات سالم بوده.

شورایب نگهبان فرمایش منحل

و

حسن روحانی عزل باید گردد.