از ۲۸ مهر ۹۵ که اولین عکس رو از این محل گرفتم تا به الان ( ۸ بهمن ۹۵ ) هیچ تغییری در روند این پروژه صورت نگرفته است.

.............

پ ن: موندم چرا عزیزان مسئول پروژه ها رو یا تو ارتفاعات خیلی زیاد اجرا میکنن یا تو ارتفاعات خیلی خیلی پایین. نمونه اش هم همین المان شهدای گمنام و دفن شهدای گمنام و صد متر اون طرف ترش ورزشگاه ۱۵ هزار نفری در ارفاعات خیلی بالا و پروژه ی مسکن مهر در ارتفاع پایین، طوری که بالا باد شدید داریم و پایین سیل خیز است.