جمعه هفته پیش عزممون رو به سمت نوروزی جزم کردیم فکرشو نمی کردم مسیر انقدر کوتاه باش(حدودا۲۰دقیقه)آخه از آخرین باری که رفتیم اونجا ده پونزده سالی میگزره. یکی از چیزای جالبش اسم کوچه پس کوچه هاش بود که به نام شهدای نوروزی نام گزاری شده بود، چشمه اش هم که مثل چشمه های روستای خودمون حرف نداره ولی خدا از اوقاف نگزره که امامزاده هاشو به حال خودشون رها کرده...