🔴🔴🔴خبر فوری 

سامانه هشدار آنی موسسه لرزه نگاری از وقوع زلزله ای نسبتا شدید در  دواستان رضوی و خراسان شمالی  خبر داد 🔴تکمیلی

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه


 بزرگی: 5.7

 محل وقوع: استان خراسان شمالی - حوالی پیش قلعه

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1396/02/23 22:30:58

طول جغرافیایی: 57.22

عرض جغرافیایی: 37.66

عمق زمین‌لرزه: 11 کیلومتر


 نزدیک‌ترین شهرها:

19 کیلومتری پیش قلعه (خراسان شمالی)

22 کیلومتری بجنورد (خراسان شمالی)

27 کیلومتری حصارگرمخان (خراسان شمالی)

     

 نزدیکترین مراکز استان:

22 کیلومتری بجنورد

257 کیلومتری مشهدزلزله شهرهای قوچان ، چناران ، جوین و مشهد را نیز لرزاند