به گزارش روابط عمومی فرمانداری قوچان، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که به جهت دیدار با دبیرکل سازمان جهانی ارتباطات، دبیرکل سازمان RCC، وزیر ارتباطات روسیه، وزیر ارتباطات آذربایجان و وزیر ارتباطات جهت ایجاد یک بازار بزرگ منطقه‌ای در فناوری اطلاعات و کسب و کارهای نوپا، همکاریهای فضایی، همکاریهای پستی و نیز ترانزیت ارتباطات بین‌المللی به کشور ترکمنستان سفر کرده بود
صبح پنج شنبه با ورود از پایانه مرزی باجگیران ضمن استقبال گرم و در فضایی صمیمی با هادی رجایی نیا فرماندار شهرستان، خلیلی مدیر زیر ساخت مخابرات خراسان رضوی ، جوادی بخشدار مرکزی، شعبانیان رییس اداره مخابرات شهرستان و چند تن از کارشناسان استان در محل گمرک دیدار کردند و ضمن تبادل نظر، مشکلات شهر و بخش مرزی باجگیران را بررسی کردند