تا حالا دقت کردین توی این برنامه یعنی همین دورهمی اسمی از خدا و پیغمبر برده نمیشه نه اول برنامه با نام خدا شروع میشه و فقط به گفتن سلام اکتفا میشه و نه بر اعیاد و ولادت ائمه اسمی از ۱۴ معصوم به میون میاد، شاید من اشتباه می کنم، شاید بگین اینجور چیزا مال برنامه های مذهبی از قبیل سمت خداست ولی پس چرا برنامه های ورزشی یا خنداونه یا برنامه های زنده اقتصادی سیاسی  اینجوری نیست و لااقل کم کمش به نام خدا توشون هست در حالی که مجری این برنامه به نام خدا که پیشکش حتی در اعیادی مثل ولادت امام علی اسمی از ایشان نبرد و در مواجهه با مرگ به جای ذکر صلوات یا فاتحه، به گفتن پدر دوستت داریم اکتفا کرد.