این نرم افزار جزءِ اولین نرم افزارهایی بوده که دانلود کردم، تا یه مدت آپدیت نداشت، ولی  گویا تازگیا آپدیبت شده و قسمت نوشیدنی ها به دمنوش ها اضافه شده.