رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست قوچان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قوچان با اشاره به اینکه سال گذشته تخلف‌های انجام‌ شده مربوط به شکار و صید در این شهرستان 24 مورد بوده است؛ گفت: متخلفین مربوط به تخریب و تحلیف غیرمجاز نیز 18 مورد بود که در این زمینه 72 متخلف دستگیر و 5 قبضه سلاح قاچاق، 6 قبضه سلاح مجاز و 108 فشنگ کشف و ضبط شد.

رحمان حسین‌زاده با یادآوری این  مطلب که طی 6 ماه اول سال گذشته 11 فقره تخلف مربوط به شکار و صید و 14 فقره تخریب و آلودگی محیط‌زیست در این شهرستان صورت گرفته بود؛ تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 6 فقره تخلف مربوط به صید و شکار و 14 فقره تخلف زیست‌محیطی انجام‌شده که با متخلفین بر اساس ضوابط قانونی برخورد صورت گرفته است.

وی بیان کرد: 21 متخلف زیست‌محیطی در قوچان طی این مدت دستگیر و 2 قبضه سلاح به همراه 17 فشنگ ضبط شد که در مقایسه با سال گذشته در همین مدت مشابه که 44 متخلف دستگیرشده و کشف 4 قبضه سلاح به همراه 58 فشنگ بوده است دارای کاهش هست.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست قوچان یادآور شد: میزان ضرر و زیان وارده به محیط‌زیست تنها از شکار و صید غیرمجاز 500 میلیون و 850 هزار ریال است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 16 میلیون و 150 هزار ریال بود.

حسین‌زاده گفت: میزان ضرر و زیان وارده از شکار و صید به محیط‌زیست این شهرستان طی سال گذشته 534 میلیون و 400 هزار ریال بوده است که میزان ضرر و زیان وصولی به 152 میلیون و 250 هزار ریال می‌رسد.