به آدرس وبسایتم/وبلاگم دو حرف m و g رو اضافه کرده و برای خودش وبلاگ ساخته، بعد هم  مطالبم رو لینک کرده به وبلاگ جعلیش