نمی دونم چرا با حامیان دولت که میام حرف بزنم اولش بهش میگم : خنگِ خدا بعد بقیه حرفها رو میزنم.

بهشونم میاد خداوکیلی، چون هیچی نمی فهمن، حالا یا نمی فهمن یا خودشونو زدن به اون راه، به قول معروف مثل کبک سرشونو کردن زیر برف