نمی دونم چرا یه عده برای خندوندن مردم حاضرند دست به توهین به اشخاص دیگه بزنن؛ خنده به چه قیمتی؟ 

چند هفته ای است که هفته نامه جیم روزنامه خراسان در ستون پایان نامه اش دست به توهین و تمسخر محمود احمدی نژاد زده و او را سوژه ی طنز خود کرده است. شوخی با افراد و رفتاذهایشان به کنار ولی چرا فقط ایشان؟ چون جواب کسی را نمی دهد؟ چون مثل حسن روحانی منتقد را مورد لطف خود! قرار نمی دهد؟ بیاییم به زور از مردم خنده نگیریم. حال، کار این نویسنده ی مبتدی جیم یا از سر کمبود سوژه است یا کینه شتری، خدا هدایتش کند ان شالله.