امروز صبح رفتیم مشهد  و بالاخره رفتیم شهر کتاب، بعد از کلی خرید، سرمون کلاه رفت و با هزینه ی زیاد خریدمون روبرو شدیم، نامردا سری های قبل سی درصد تخفیف می دادن خخخ.

این کتاب هم غنیمت جنگی من از این کارزار، کوتاه ساده، مفهومی