آمریکا ۳ تریلیون دلار در عراق هدر داد ولی #ایران بر آن مسلط شد.