امام علی(ع):

بخل ورزیدن کانون تمام عیبها، و مهاری است که انسان را به سوی هر بدی می کشاند.

"نهج البلاغه،ح378"