دیروز پیامکی اومد با محتوای نظر سنجی در رابطه با جیم، از وقتی صفحه های همشهری سلام و سلامت و مشاوره با هم شدن ضمیمه ی روزانه ی روزنامه خراسان( به اسم زندگی سلام) و موازی کاری شده با هفته نامه ی جیمِ خراسان، موندن چیکار کنن، تازه دیروز سایت زندگی سلام رو دیدم که دارن طراحیش میکنن، نوسنده هاشونم یکی اند.

خدا آخر و عاقبتشونو ختم بخیر کنه:-)