چرا ما انقدر سیاست زده ایم؟ ( حالا به معنای خوب یا بدش )

چرا همه چی رو سیاسی می بینیم؟ ( خوب یا بد )

تو جشنواره فجر چه خبر بود؟

بعد از جنگ لفظی افخمی و  ایوبی چی شد که یهو ماجرای نیمروز چهار پنج تا سیمرغ گرفت؟

اصلا جشنواره فجر چی هست؟

چرا برخلاف اسمش و زمانی که در اتون قرار داره، همه ی فیلمها در رابطه با انقلاب نیست؟

شما هم لباس رسمی تون  جلف و زننده است؟

جشنواره فجر بود و نبودش فرقی هم می کنه؟

چادر این خانم کوچولو چی میگه ^_^

...