کسانی که تبلیغ میکنند ملت خسته‌ است، خودشان خسته‌اند. ۹۷/۳/۲۵