* بهترین دوست انسان کتابه. وسط حرف زدنش بلند میشی میری، هفته بعد برمی‌گردی، میگی خب می‌گفتی. ناراحتم نمیشه!
* ‏واقعا هیچی سر جاش نیست، کولرگازی و آبی با برق کار می‌کنن، اره برقی با بنزین کار می‌کنه، سه تار ۴ تا تار داره و صائب تبریزی هم اصفهانیه!
* خواننده‌های سنتی آهنگاشون این‌طوﺭﯾﻪ ﮐﻪ ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯﺍﺵ ﺯﻧﮓ می‌زﻧﻦ به خواننده ﻣﯿﮕﻦ ﮐﺠﺎﯾﯽ ﺁﻗﺎ؟ ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﻦ تو اتوبانم ﺩﺍﺭﻡ ﻣﯿﺎﻡ! ﻣﯿﮕﻦ: باشه، پس ﻣﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩﯾﻢبه ﺯﺩﻥ، ﺗﻮ ﺧﻮﺩت رو ﺑﺮﺳﻮﻥ ﺯﻭﺩﺗﺮ!