رهبرانقلاب دردیدار رئیس جمهوری عراق: جوانان عراق هرکدام قهرمان بالقوه هستند که میتوانند نقش آفرینی کنند/سعودیها مرتکب خطای بزرگی در یمن شده اند و قطعا آثار این جنایت گریبان خود آنها را خواهد گرفت.