کنفرانس خبری محمود احمدی نژاد

امروز چهارشنبه

ساعت۱۶

.................

سال ۸۴ از یکی از اقوام که طلبه قم بود پرسیدیم نظر مراجع به کدوم کاندیدا نزدیکتره؟ و اونم بلافاصله گفت خب معلومه، هاشمی رفسنجانی، چند روز بعد که به قم برگشت بهمون زنگ زد که اینجا همه با احمدی نژادند.

اون سالها شنیده ها که می گفت مراجع پشتش بودند، بسیج پشتش بود، مردم اردبیل و تهران هم همچنین.

دیده ها رو هم که خودم یا از نزدیک یا از طریق تلویزیون میدیم:

شعارهاشون:

«صل علی محمد، یاور رهبر آمد

صل علی محمد، بوی رجایی آمد

دسته گل محمدی، به شهر ما خوش آمدی ».

.......

سال ۸۸ اسرائیل اعلام کرد که هر کی رئیس جمهور ایران میشه بشه فقط احمدی نژاد نشه.

........

سفرهای استانیش از یادم نمیره، که میرفت تا در خونه ی مردم تا باهاشون حرف بزنه و به درد دلشون گوش کنه

.......

جشن انرژی هسته ای رو یادم نمیره که توی راهپیمایی هامون شعار :« انرژی هسته ای، حق مسلم ماست » اضافه شده بود.

.......

کاش اصولگرایان سال ۹۲ خودخواهی و لجبازیشون رو کنار میزاشتن تا حسن فریدون مملکت رو نابود نکنه.

کاش اصولگرایان امسال هم خودخواهی و لجبازیشون رو بزارن کنار تا کشورمون بعد از ۴ سال ویرانی، آباد بشه.

..........