مدت زمان: 14 ثانیه 

بالاخره برف اومد

ایشونم آدم برفی هستن که بنده خلقش کردم