باغ پرندگان مشهد واقع در خیام شمالی منطقه گردشگری سپاد.

باغ نمیشه بهش گفت چون واقعا جای کوچیکیه ولی ارزش یه بار دیدن رو داره.

پ ن: به علت آفتاب شدید از خیلی از پرنده ها نشد که عکس بگیرم( البته یه دلیلی دیگشم ترس از پرنده ها بود خخخ)