چرا عکسی رو که به شما ربطی نداره لایک می کنید؟

چرا اصلا فقط همینجور لایک می کنید؟

یعنی هیچ نظری ندارید؟

با آدم تعارف دارید یا همه ی عکسای اینستا رو از یبه طرف لایک می کنید؟

اینکه لایک می کنید، یعنی با همه ی حرفای من موافقید؟

یا خیته اید و‌حال کانت گذاشتن ندارید و فقط لایک می کنید؟