سلام

سایت « آقای رئیس جمهور » رو قبلا معرفی کردم.

حالا، یه قسمت جدید بهش اضافه شده، به اسمِ : 

انتخاب من

توی این قسمت مشخص میشه که کدوم کاندید نظرش به نظر شما نزدیکتره.