سلام

اینم یه سایت دست و پا شکسته و نصفه نیمه در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ که دیشب در برنامه جهان آرا معرفی شد، کامل نیست ولی از هیچی بهتره.

http://irentekhabat96.com