در فقه بخشی تحت عنوان «مکاسب محرمه» وجود دارد که در آن شغل‌های حرام و راه‌هایی که کسب منفعت از طریق آن حرام و نارواست، بررسی می‌شود. یکی از این شغل‌ها، خرید و فروش مجسمه است که به دلیل رواج بت‌پرستی در قدیم، خرید و فروش مجسمه به عنوان یکی از کسب‌های ناروا در بخش مکاسب محرمه بحث و بررسی می‌شد. امروزه هم برخی از مراجع عظام تقلید، هنوز خرید و فروش آن را مجاز نمی‌دانند اما حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در استفتایی خرید و فروش و ساخت مجسمه موجود جاندار را مجاز دانسته و چنین فتوا داده‌اند:

«ساخت مجسمه و نقاشی و ترسیم چهره موجودات ولو ذی‌روح اشکال ندارد. همچنین خرید و فروش و نگهداری نقاشی و مجسمه جایز است و ارائه آن‌ها در نمایشگاه هم اشکال ندارد.»